Cylindry laboratoryjne

Cylindery miarowe to naczynia laboratoryjne w kształcie cylindra otwartego z jednej strony i zamkniętego z drugiej. Na pobocznicy mają naniesioną lub wyszlifowaną precyzyjną skalę objętości. Cylinder miarowy powinien być wąski i wysoki. Pozwala to zwiększyć precyzję pomiaru objętości. Może posiadać plastikową albo szklaną nóżkę oraz wylew ułatwiający wylewanie odmierzonej cieczy. Niektóre rodzaje cylindrów mogą posidać  szlif. Skala objętości w cylindrach miarowych jest zawsze robiona "na wylew" (uwzględnia fakt, że po wylaniu odmierzonej cieczy pozostaje w naczyniu film przywarty do jego ścianek). Stąd, po wylaniu odmierzonej cieczy nie należy "strząsać" z niej tego, co pozostało na ściankach, bo zmniejsza to precyzję pomiaru.

 

Cylindry Nesslera posiadają ustaloną objętość. Na ściankach nie ma szczegółowej podziałki objętości, zaznaczona jest jedynie kreska objętości nominalnej (najczęściej 100 cm³) i ewentualnie jej połowy (wówczas najczęściej 50 cm³). Cylinder Nesslera stosowany jest do analiz wykorzystujących metody kolorymetryczne. Barwę substancji zawartej w cylindrze Nesslera wzrokowo porównuje się ze wzorcem. Wzorcem może być przygotowany według przepisu roztwór analizowanej substancji o ściśle określonym stężeniu. Aby zminimalizować różnice w subiektywnym wrażeniu barwy roztworu analizowanej substancji, cylindry z jednej serii powinny mieć identyczne parametry – wysokość, średnicę i grubość szkła.