Filtracja

Filtracja to jedna z podstawowych metod oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów. Polaga na mechanicznym zatrzymaniu cząstek ciała stałego w porach materiału filtracyjnego. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem.