Pipety

Pipeta to rurka szklana lub z tworzywa sztucznego, służąca do przenoszenia i odmierzania cieczy. Pipeta miarowaposiada precyzyjną skalę i na jednym końcu wyposażona jest w precyzyjnie wykonane zwężenie. Końcówka służy do zakładania ssawki gumowej (lub specjalnej pompki). Pipety miarowe są zwykle wykonywane ze szkła sodowego, o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Skala pipet miarowych jest kalibrowana na "wylew", z uwaględnieniem faktu, że na ściankach i w wylewie utrzymuje się zawsze cienka warstwa odmierzanej cieczy. Odmierzając ciecz pipetą miarową nie należy nigdy strącać na siłę resztek cieczy.

Pipeta automatyczna jest toodmiana pipety miarowej, posiadającej mechanizm dozujacy, regulator oraz wymienne końcówki. Końcówki są zazwyczaj produkowane z teflonu lub polietylenu. Odmierzana ciecz jest pobierana tylko do końcówki, przy pomocy tłoczka, który po zwolnieniu jest wypychany przez sprężynkę i zasysa ściśle określoną ilość cieczy. Regulator jest precyzyjnym ogranicznikiem skoku tłoczka. Przyjmuje on postać zwykłego pokrętła ze skalą objętości lub, w bardziej zaawansowanych technologicznie pipetach, urządzenia elektronicznego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.