www.e-szklolaboratoryjne.pl

Biurety

Biurety należą do podstawowego wyposażenia laboratoryjnego. Podstawowym zadaniem biurety jest precyzyjne odmierzanie cieczy w czasie miareczkowania lub przy szybkim przygotowywania roztworów mianowanych. Biurety miewają różną objętość i wysokość. Mikrobiurety mają pojemność rzędu kilku mililitrów, zaś biurety przemysłowe mogą mieć nawet do 10 l. pojemności. Najczęściej spotykane biurety mają zwykle pojemność od 50 do 150 ml i wysokość 50 do 150 cm. Tradycyjnie biurety posiadają tzw. odwrotną skalę. Na szczycie skali jest pozycja "0", zaś na samym dole jej najwyższa wartość. Biuretę przed użyciem napełnia się roztworem do pozycji "0" a następnie wypuszcza się go po kropli w trakcie miareczkowania. W konstrukcji biuret istotne znaczenie ma jakość kranika; mogą być szklane lub, znacznie wygodniejsze i precyzyjniejsze, kraniki teflonowe.

Biurety szklane
Klasyczne biurety szklane proste, z kranikiem szklanym lub teflonowym, również z kranikiem wysuniętym.
Biurety Pelleta
Biurety Pelleta z kranikiem bocznym szklanym lub teflonowym i automatycznym nastawianiem zera.
Mikrobiurety Banga
Precyzyjne mikrobiuret do odmierzania niewielkich objętości z najwyższą precyzją.